Tüzifa tájékoztató 2022

Értesítés

Értesítem a lakosságot, hogy a szociális tűzifa juttatás igénylésére kérelmet lehet benyújtani az arra rászoruló személyeknek a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló Bélmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2022. (VIII.10.) önkormányzati rendelete alapján a mellékletben szerinti kérelem nyomtatványon. A nyomtatvány elvihető az Önkormányzati Hivatalból (2022. 10. 04. naptól).

A kérelmezőknek a tűzifa támogatás igénylésére vonatkozó kérelmeiket

2022. október 04. napjától – 2022. november 15.  napjáig

lehet benyújtani a Muronyi Közös Önkormányzati Hivatal Bélmegyeri Kirendeltségén (Bélmegyer, Petőfi u. 2.) 

Az a lakos jogosult az ellátásra, akinek az ingatlanában lakók 2022. szeptember vagy október hónapban megszerzett nettó jövedelme egy főre jutóan nem haladja meg a 71.250,- forintot, illetve krízis helyzetben lévő, vagy tartósan beteg személy esetén a 85.500,- forintot.

A kérelemben szerepeltetni kell mindazon személyeket, akik az ingatlanban bejelentett lakcímmel, vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek.

Azon személyeknek, akik lakó és tartózkodási hellyel is rendelkeznek, nyilatkozniuk kell arról, hogy életvitelszerűen melyik lakcímükön élnek.

A kérelemhez csatolni kell a 2021. szeptember vagy október hónapban megszerzett nettó jövedelmekről szóló igazolást minden személynek.

Jövedelemigazolások:

  • munkaviszony esetén munkáltatói igazolás
  • táppénz esetében egészségbiztosítási, vagy munkahelyi igazolás
  • őstermelői, vagy vállalkozói jövedelem esetén 2021. évről kiállított NAV igazolás, és 2022. 01. 01. naptól – 2022. 10. 31. napig anyagi és büntetőjogi felelősség tudatában tett nyilatkozat
  • az a személy, aki jövedelemmel nem rendelkezik, erről szóló hatósági bizonyítvány a Munkaügyi Központtól
  • Aktív korúak ellátásában részesülő személy esetében az aktív korúak ellátásának 2021. szeptember vagy október havi összegéről jövedelemigazolás az ellátást folyósító Békési Járási Hivataltól
  • Nyugdíj esetében a Nyugdíjfolyósító által év elején kiküldött igazolás (zöld) és a szeptember vagy október havi kifizetésről szóló postai utalvány, vagy folyószámla kivonat

A kérelem csak teljesen kitöltött, és minden melléklettel felszerelt állapotban nyújtható be.

A kérelem benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

A kérelmező a kérelme benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az ingatlanában környezettanulmány végezhető.

A jövedelem, ingatlan, nem havi rendszerességgel szerzett, ill. a vállalkozásból származó jövedelemre az Szt. 4. §-ban foglaltak az irányadók. A közfoglalkoztatásból származó jövedelem az Szt. 10. §-ban foglaltak szerint 22.800,- Ft összeggel számítódik.

 

Egy ingatlanban csak egy kérelem nyújtható be.

Egy jogosult csak egy ingatlanra adhatja be a kérelmét.

Egy jogosultat vagy más személyt csak egy ingatlanban lehet figyelembe venni. 

Nem szükséges igazolást benyújtani az önkormányzattól kapott szociális ellátásokról, valamint a MÁK-tól kapott családtámogatási ellátásokról.

  A beérkezett kérelmeket Bélmegyer Község Önkormányzatának
Szociális Bizottsága bírálja el.

2022. október hétfő

Hírek

Cím
Bélmegyer konyha heti menü

2024. 04. 08 - 2024. 04. 19.

2024. évi választások

SzSzB tagok listája

Hirdetmény

Földtulajdonosi gyűlés helyéről, idejéről, időpontjáról és…

Helyi piac kialakítása Bélmegyeren
Tájékoztatás

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén…

Figyelem! EBOLTÁS!

Értesítjük a lakosságot,…

Dareh 2023. III. negyedévre vonatkozó lakossági tájékoztató

 

Ügyfélfogadás rendje:

Tájékoztató földi szúnyoggyérítésről

Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy településünk területén…

Lomtalanítás Bélmegyeren 2023. június 2.

A DAREH BÁZIS Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. értesíti…

Oldalak